Slotcarstyres
  • White Point

AV White Point Ø 23,2 mm- L 10 mm
AV White Point Ø 23,2 mm- L 10 mm
3.20
AR White Point Ø 23,5 mm L 15 mm
AR White Point Ø 23,5 mm L 15 mm
3.20
AV White Point Ø 25,2 mm L 10 mm
AV White Point Ø 25,2 mm L 10 mm
3.20
AR White Point Ø 25,2 mm L 15 mm
AR White Point Ø 25,2 mm L 15 mm
3.20
AR White Point Ø 25,2 mm L 20 mm
AR White Point Ø 25,2 mm L 20 mm
3.20